Jurgen Vervaet (CDA), wethouder, 6e loco burgemeester

Portefeuille

 • Gebouwen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (exclusief Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen)
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte
 • Afval (inclusief afvalstoffenheffing)
 • Begraafplaatsen
 • Inkoop
 • Wijkwethouder voor Axel, Zuiddorpe en de wijk Zeldenrust in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Praktische uitwerking van het VN-verdrag (New York) inzake rechten van personen met een handicap.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
 • Vertegenwoordiger Huiscommissie ’t Meulengat
 • Vertegenwoordiger in Bestuurlijk Overleg Beheer Onderhoud Bebouwd Gebied
 • Vertegenwoordiger in Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Zeeland
 • Plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Adres
J.  Vervaet
Vaartstraat 2A
4571 LS Axel
Telefoon
14 0115
06 - 825 169 69
e-mail
j.vervaet@terneuzen.nl