Laszlo van de Voorde (PvdA en Groenlinks), wethouder

Portefeuille

  • Sport
  • Transities klimaat en duurzaamheid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Wijkwethouder voor Spui/Magrette/Schapenbout, Westdorpe, Zandstraat en Terneuzen-West (Lievenspolder, Triniteit, Oude Vaart en Driewegen)

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
  • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
  • Vertegenwoordiger in Huiscommissie 't Meulengat
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

 

 

Telefoon
14 0115
06 - 515 473 67
e-mail
L.vandeVoorde@terneuzen.nl