Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen), wethouder, 5e loco burgemeester

Portefeuille

  • Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen)
  • Participatiewet
  • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT en juridische zaken
  • Wijkwethouder voor Biervliet, Zandstraat en de wijken Driewegen/Hughersluys, Lievenspolder, Triniteit en Oude Vaart in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Dienstverlening, Informatiehuishouding, informatievoorziening en data-analyse, Overheids- en burgerparticipatie, Regionale samenwerking.

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Lid Grensoverschrijdend openbaar lichaam welzijn aan-z
  • Plv. lid AB en DB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
  •           AB lid Huis van de Techniek (namens VZG -regio Zeeuws Vlaanderen)
     

Adres
P.A.F. Stoker
Jan Steenstraat 5
4532 HD Terneuzen
Telefoon
14 0115
06 - 825 184 58
e-mail
p.stoker@terneuzen.nl