Sonja Suij (VVD), wethouder, 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Jeugd
 • Onderwijs (onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs in samenwerking met portefeuillehouder ruimtelijke ordening en financiën)
 • Volksgezondheid
 • Wijkwethouder voor Koewacht, Philippine en de wijk Othene in Terneuzen

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
 • Lid Bestuurscommissie Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
 • Lid Algemeen Bestuur Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV)

Privé nevenfuncties

 • Vennoot in de maatschap E. Suij, wisselend tijdsbeslag, met bezoldiging
 • docente Nederlands en geschiedenis op Sint-Jozef-Klein-Seminarie in St-Niklaas, vanaf beëdiging als wethouder met politiek verlof, geen bezoldiging

Telefoon
14 0115
06 - 824 904 72
e-mail
s.suij@terneuzen.nl