Sonja Suij (VVD), wethouder (0,75 fte), 3e loco burgemeester

Portefeuille

  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Volksgezondheid
  • Wijkwethouder voor Koewacht, Overslag en de wijk Othene in Terneuzen.

Geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan: Vitalisering.

 

Nevenfuncties

Ambtshalve nevenfuncties

  • Voorzitter AB en DB Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
  • Lid Bestuurscommissie Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Privé nevenfuncties

  • Vennoot in de maatschap E. Suij, wisselend tijdsbeslag, met bezoldiging
  • docente Nederlands en geschiedenis op Sint-Jozef-Klein-Seminarie in St-Niklaas, vanaf beëdiging als wethouder met politiek verlof, geen bezoldiging

Telefoon
14 0115
06 - 824 904 72
e-mail
s.suij@terneuzen.nl