B. van Assche

De heer B. (Ben) Van Assche, ChristenUnie

 

Ambtshalve nevenfuncties:

 

- lid AB en DB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

- lid AB Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) en hieruit voortvloeiend voorzitter en bestuurslid van de Gemeentelijke Vervoerscentrale

- vertegenwoordiger Provinciaal Overlegplatform Verkeer en Vervoer (POVV)

- lid Taakgroep Westerschelde

- lid Stuurgroep Handhavingsuitvoeringsprogramma Zeeuwsch-Vlaanderen

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port

- plv. vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM