Drs. F.O. van Hulle

De heer drs. F.O. (Frank) van Hulle, TOP/Gemeentebelangen

Ambtshalve nevenfuncties:

- lid AB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

- lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone

- vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering PZEM

- lid Gemeenschappelijke regeling regionale raad kabel-tv Zeeuwsch-Vlaanderen

- plv. lid Stuurgroep Handhavingsuitvoeringsprogramma Zeeuwsch-Vlaanderen

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

 

Privé nevenfuncties:

Organisatie en functie

Tijdsbeslag per jaar

 

Bezoldiging

  • Voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden

Wisselend

 

Nee

  • Voorzitter Sasse Leutesnokkers

Wisselend

 

Nee