J.F. Begijn

De heer J.F. (Jack) Begijn, CDA

Ambtshalve nevenfuncties:

- Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone

- lid AB Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port

- kandidaat-lid Raad van Bestuur BGTS Kanaalzone

- voorzitter van het bestuur van Stichting Citymarketing Terneuzen

- lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone

- Bestuurlijk ambassadeur van provincie Zeeland bij de landelijke Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)