J. Vervaet

De heer J. (Jurgen) Vervaet, CDA

Ambtshalve nevenfuncties:

- lid AB Gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

- lid AB Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

- vertegenwoordiger Huiscommissie ’t Meulengat

- vertegenwoordiger in Bestuurlijk Overleg Beheer Onderhoud Bebouwd Gebied

- vertegenwoordiger in Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Zeeland

- vertegenwoordiger in Bestuurlijk Overleg Westerschelde

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

- plv. lid AB Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

- plv. voorzitter van het bestuur van Stichting Citymarketing Terneuzen