P.A.F. Stoker

Mevrouw P.A.F. (Paula) Stoker, TOP/Gemeentebelangen

Ambtshalve nevenfuncties:

- lid AD en DB Grensoverschrijdend openbaar lichaam welzijn aan-z

- plv. lid AB Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

- AB lid Huis van de Techniek

 

Privé nevenfuncties:

Organisatie en functie

Tijdsbeslag per jaar

Bezoldiging

  • Medewerker Belastingdienst

Geen, vanaf beëdiging als wethouder met politiek verlof

Nee