S.G.P. Suij

Mevrouw S.G.P. (Sonja) Suij, VVD

Ambtshalve nevenfuncties:

- lid AB en DB Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Privé nevenfuncties:

Organisatie en functie

Tijdsbeslag per jaar

Bezoldiging

  • Vennoot in de maatschap E. Suij

Wisselend

Ja

  • docente Nederlands en geschiedenis op Sint-Jozef-Klein-Seminarie te St-Niklaas

Geen, vanaf beëdiging als wethouder met politiek verlof

Nee