Commissie voor Samenleving

De heer D.J. (Dick) Oggel is voorzitter van de Commissie voor Samenleving.
De heer mr. J.H.P. (Joost) de Jong is commissiegriffier.

De Commissie voor Samenleving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • kunst en cultuur;
  • volksgezondheid;
  • welzijn (waaronder accommodaties, opbouwwerk en ouderenzorg);
  • onderwijs;
  • jeugdzaken;
  • sociale zaken;
  • wijkbeheer;
  • toerisme, recreatie en sport.

Raadpleeg de vergaderstukken en geluidsverslagen van deze commissie.