Griffier

De wettelijke vastgelegde taak van de griffier bestaat uit het terzijde staan van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak.

De griffier van de gemeenteraad in Terneuzen is mr. J.H.P. (Joost) de Jong. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0115 of via e-mail.