Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen

De rekenkamercommissie vloeit voort uit het dualisme. Deze commissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid (effectiviteit), doelmatigheid (efficiency) en rechtmatigheid van het beleid. Hiermee kan de rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage leveren aan de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie bepaalt helemaal zelfstandig haar eigen onderzoeksagenda en onderzoeksonderwerpen. De raad, maar ook de inwoners van Hulst en Terneuzen, kunnen vrijblijvend en zonder enige verplichting onderzoeksonderwerpen aandragen. Het onderzoek en de adviezen van de rekenkamercommissie hoeven niet altijd een puur financiële insteek te hebben.

Sinds 2014 heeft de gemeente Terneuzen een rekenkamercommissie samen met de gemeente Hulst. Deze bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar hoe de gemeenten Hulst en Terneuzen plannen of projecten hebben aangepakt. Het doel is om lessen te (kunnen) trekken voor de toekomst. De rekenkamercommissie rapporteert hierover aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen.

De leden van de rekenkamercommissie Hulst Terneuzen zijn:

•    Dhr. K. Kort (voorzitter)
•    Dhr. Drs. R. Blanquière (lid)
•    Vacature (lid)

De raadsgriffier van Hulst, de heer D.J.M. (Dirk) Van Bunder, is op dit moment ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.