2015_Raad_00184 - Beantwoording verzoek om inlichtingen (raadslid Freeke, 55 terneuzen): Rol burgemeester bij een bij hem ingediend initiatiefvoorstel - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00184 - Beantwoording verzoek om inlichtingen (raadslid Freeke, 55 terneuzen): Rol burgemeester bij een bij hem ingediend initiatiefvoorstel - Ter kennisname 26 januari 2016, pdf, 224kB