2016_Raad_00063 - Beantwoording verzoek om inlichtingen Mr. C.J. Freeke, 55 terneuzen: aantal stembureaus referendum verdrag met Oekraïne - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00063 - Beantwoording verzoek om inlichtingen Mr. C.J. Freeke, 55 terneuzen: aantal stembureaus referendum verdrag met Oekraïne - Ter kennisname 07 juni 2016, pdf, 206kB