2015_Raad_00121 - Beantwoording raadsvragen Rian de Feijter, TOP/Gemeentebelangen en Ronald Lippens, CDA: Bestemmingsplan Buitengebied - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00121 - Beantwoording raadsvragen Rian de Feijter, TOP/Gemeentebelangen en Ronald Lippens, CDA: Bestemmingsplan Buitengebied - Ter kennisname 15 september 2015, pdf, 198kB