2015_Raad_00158 - Beantwoording raadsvragen mr. Cees Freeke (fractie 55 terneuzen): onderzoek naar invoering van de gele container - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00158 - Beantwoording raadsvragen mr. Cees Freeke (fractie 55 terneuzen): onderzoek naar invoering van de gele container - Ter kennisname 15 september 2015, pdf, 188kB