2015_Raad_00214 - Beantwoording raadsvragen E. de Neef, fractie Provinciaal Belang Zeeland / Terneuzen: inzake grondverwerving Nieuwe Sluis Terneuzen - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00214 - Beantwoording raadsvragen E. de Neef, fractie Provinciaal Belang Zeeland / Terneuzen: inzake grondverwerving Nieuwe Sluis Terneuzen - Ter kennisname 11 januari 2016, pdf, 192kB