2016_Raad_00105 - raadsinformatiebrief inzake motie behandeling aanvraag omgevingsvergunning W-AOV 160048 - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00105 - raadsinformatiebrief inzake motie behandeling aanvraag omgevingsvergunning W-AOV 160048 - Ter kennisname 13 juli 2016, pdf, 464kB