2015_Raad_00156 - Beantwoording raadsvragen van de heer J. Ellen, fractie Christenunie; internetverbinding basisscholen - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00156 - Beantwoording raadsvragen van de heer J. Ellen, fractie Christenunie; internetverbinding basisscholen - Ter kennisname 15 september 2015, pdf, 188kB