2016_Raad_00078 - Beantwoording raadsvragen Gerry Loof-Bakker, ChristenUnie over gebruik maatschappelijke voorzieningen Sas van Gent - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00078 - Beantwoording raadsvragen Gerry Loof-Bakker, ChristenUnie over gebruik maatschappelijke voorzieningen Sas van Gent - Ter kennisname 07 juni 2016, pdf, 194kB