2016_Raad_00132 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers, inburgeringscursus, shopgeld, statenlozen - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00132 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers, inburgeringscursus, shopgeld, statenlozen - Ter kennisname 13 juli 2016, pdf, 257kB