2017_Raad_00073 - Beantwoording raadsvragen de heer J. d’Hooghe (fractie Sociaal Terneuzen): uitnodiging schouw Axel - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2017_Raad_00073 - Beantwoording raadsvragen de heer J. d’Hooghe (fractie Sociaal Terneuzen): uitnodiging schouw Axel - Ter kennisname 13 april 2017, pdf, 117kB