2015_Raad_00213 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers danwel migranten op de Braakman - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00213 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers danwel migranten op de Braakman - Ter kennisname 11 januari 2016, pdf, 190kB