2015_Raad_00218 - Beantwoording raadsvragen mevrouw G. Loof-Bakker, ChristenUnie, over gebruik maatschappelijke voorzieningen Sas van Gent - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2015_Raad_00218 - Beantwoording raadsvragen mevrouw G. Loof-Bakker, ChristenUnie, over gebruik maatschappelijke voorzieningen Sas van Gent - Ter kennisname 11 januari 2016, pdf, 947kB