2016_Raad_00003 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: 300 asielzoekers zijn behapbaar en duur van 1 jaar juridisch vastleggen - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00003 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: 300 asielzoekers zijn behapbaar en duur van 1 jaar juridisch vastleggen - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 214kB