2016_Raad_00014 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers kunnen abundance of brainpower hebben en kunnen vermogen boven - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00014 - Beantwoording raadsvragen mr. C. Freeke, 55 Terneuzen: Asielzoekers kunnen abundance of brainpower hebben en kunnen vermogen boven - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 203kB