2016_Raad_00019 - Beantwoording raadsvragen Gerry Loof-Bakker / ChristenUnie: Uitbreiding zondagopenstelling - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00019 - Beantwoording raadsvragen Gerry Loof-Bakker / ChristenUnie: Uitbreiding zondagopenstelling - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 197kB