2016_Raad_00029 - Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken, CDA en Ernst Jonker, Groen Links: incidenten kerncentrale Doel - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00029 - Beantwoording raadsvragen Jos van Ginneken, CDA en Ernst Jonker, Groen Links: incidenten kerncentrale Doel - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 333kB