2016_Raad_00037 - Beantwoording raadsvragen mevrouw I. Wojtal en de heer J. d'Hooghe (PvdA-fractie): Tolvrije Westerscheldetunnel - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00037 - Beantwoording raadsvragen mevrouw I. Wojtal en de heer J. d'Hooghe (PvdA-fractie): Tolvrije Westerscheldetunnel - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 240kB