2016_Raad_00041 - Beantwoording raadsvragen C.J. Freeke, 55 Terneuzen: asielzoekers, controle, opleiding en subsidie - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00041 - Beantwoording raadsvragen C.J. Freeke, 55 Terneuzen: asielzoekers, controle, opleiding en subsidie - Ter kennisname 18 maart 2016, pdf, 488kB