2016_Raad_00117 - Raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken evaluatie bestemmingsplan Buitengebied - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00117 - Raadsinformatiebrief betreffende stand van zaken evaluatie bestemmingsplan Buitengebied - Ter kennisname 14 juli 2016, pdf, 142kB