2016_Raad_00131 - Beantwoording raadsvragen Ingrid Wojtal, PvdA: Beddentekort en wachtlijsten bij Emergis - Ter kennisname

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

2016_Raad_00131 - Beantwoording raadsvragen Ingrid Wojtal, PvdA: Beddentekort en wachtlijsten bij Emergis - Ter kennisname 14 juli 2016, pdf, 199kB