Nationale Ombudsman opent meldpunt etnisch profileren

De Nationale ombudsman onderzoekt de behandeling van klachten over etnisch profileren. Hij kijkt daarbij naar etnische profilering bij handhaving door bijvoorbeeld de politie, de Koninklijke Marechaussee en boa’s.

Sinds kort is er een meldpunt geopend met daarbij een digitale vragenlijst. Met dit meldpunt wil de Nationale Ombudsman antwoord krijgen op verschillende vragen. De belangrijkste vragen zijn:

-    Waarom dienen mensen geen klacht in?
-    Hoe ervaren mensen de klachtenprocedure?

Online vragenlijst
De Nationale Ombudsman is benieuwd naar ervaringen van mensen die te maken hadden met etnisch profileren. Heeft u de afgelopen vijf jaar hiermee te maken gehad? Vul dan de vragenlijst in op www.nationaleombudsman.nl/etnischprofileren

Meer informatie
U vindt u op de website www.nationaleombudsman.nl/etnischprofileren meer informatie over het onderzoek en dit onderwerp.

etnischoprofileren