Buitensportactiviteiten

Sporters in onze gemeente kunnen weer aan buitensportactiviteiten meedoen.
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen.
Volwassenen mogen buiten sporten met elkaar maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen.

Protocol

Alle Zeeuwse gemeenten hebben besloten om het protocol van NOC*NSF en VSG over te nemen. Dit protocol biedt een goed en duidelijk kader om op een verantwoorde wijze de buitensportactiviteiten op te pakken. Protocollen en richtlijnen van individuele sportbonden bieden aanvullende informatie om binnen elke tak van sport de buitensportactiviteiten specifieker vorm te geven.

Organisatie en begeleiding

De sportaanbieder heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en begeleiding van de buitensportactiviteiten. Ook dient de sportaanbieder te controleren of de buitensportactiviteiten volgens het protocol verlopen.
De bestuurlijke handhaving (die voortvloeit uit de noodverordening) ligt in handen van de gemeente. Het gezamenlijk doel is: veilig en met plezier sporten zonder gezondheidsrisico’s.

Aanmelding van de buitensportactiviteiten

Wij vragen elke sportaanbieder die buitensportactiviteiten organiseert, zich aan te melden via de aanmeldbutton.
Alleen bij een volledig ingevulde melding hebben wij zicht op de aard van de activiteiten en wanneer, waar en onder welke voorwaarden deze plaats vinden. Als we over deze gegevens beschikken kunnen wij onze regierol en onze handhavende functie naar behoren uitvoeren.

Melding buitensportactiviteit

 

Belangrijke spelregels op de buitensportaccommodatie

  • De buitensportlocatie is alleen toegankelijk voor de sporters en de sportbegeleider
  • Clubhuis/kantine is gesloten. Kleedkamers zijn alleen toegankelijk in geval van noodzakelijk toiletbezoek.
  • Sporters komen in sportkleding naar de locatie. Douchen/omkleden is niet mogelijk
  • Sporters gaan direct na de activiteit naar huis
  • Ouders die de kinderen brengen of halen mogen niet op de locatie aanwezig zijn/blijven

Overzicht aangemelde buitensportactiviteiten