Handhaver openbare ruimte / BOA

Bij de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente Terneuzen zijn twee vacatures voor de functie van:

Handhaver openbare ruimte / BOA

Medewerker Handhaving openbare ruimte/ BOA
HR21 functie Medewerker handhaving III
36 uur per week
Vacaturenummer 06-19

 

Functieomschrijving

Je treedt corrigerend en handhavend op in de openbare ruimte van de gemeente Terneuzen. Je controleert de naleving van diverse milieu- en verkeerwetten en de APV. Je signaleert overtredingen en neemt zo nodig maatregelen. Die maatregelen kunnen variëren van aanspreken op gedrag, een waarschuwing geven, zorgen dat de overtreding wordt teruggedraaid tot het opmaken van een proces-verbaal. Je bent dus niet uitsluitend verbalisant maar zeker ook probleemoplosser. Dat laatste geldt met name voor je werkzaamheden in het sociaal domein (jongeren, daklozen, verwaarlozingssituaties, etc). Je verzorgt de administratieve afhandeling die uit handhavingsacties voortvloeien. Verder hou je  toezicht bij markten, kermissen en andere evenementen. In de uitoefening van dit werk heb je contacten met politie, wooncorporaties, ondernemers, burgers en andere handhavingsinstanties.

Functie-eisen

Je hebt een MBO-3 diploma in de richting HTV en bent bevoegd BOA in domein I. Daarnaast heb je een diploma toezichthouder Drank- en Horecawet. En je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je hebt een goede lichamelijke conditie. Je hebt geen bezwaar tegen het werken van onregelmatige diensten, inclusief avonddiensten, weekenden en feestdagen. Daarnaast ben je flexibel genoeg om extra te werken of een dienst te ruilen als dit in het belang van de organisatie is.
Een handhaver openbare ruimte in de gemeente Terneuzen is één van de visitekaartjes van de gemeente. Als kandidaat voor deze functie straal je dat in houding en gedrag uit. Je kunt goed prioriteiten stellen en oplossingen voor knelpunten aandragen. Je bent communicatief vaardig en je bent in staat om mensen te overtuigen. Uiteraard ben je integer en van onbesproken gedrag. Een VOG behoort dan ook tot de benoemingsvereisten.

Arbeidsvoorwaarden

Het functieniveau is salarisschaal 7. Bij 36 uur per week is het maximum salaris
€ 2.986,00 bruto per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17.05 % van het bruto salaris. Dit budget is voornamelijk opgebouwd uit vakantiegeld, een levensloopuitkering en een eindejaarsuitkering. Je aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring.  

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Pedro Dallinga, teamleider Stadsservice (06-53535482). Solliciteren kan via deze link.