Leden voor de bezwarencommissie

GEZOCHT LEDEN VOOR COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN

De gemeente Terneuzen zoekt twee leden en een plaatsvervangend lid voor de Commissie voor de bezwaarschriften.

De onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften adviseert het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester over  beslissingen op bezwaarschriften op verschillende rechtsgebieden. Dit met uitzondering van bezwaarschriften in het kader van gemeentelijke belastingen, de WOZ en rechtspositionele aangelegenheden.

De commissie heeft tot taak het horen van de bezwaarmaker, het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden en het uitbrengen van een advies over het ingediende bezwaar. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. De stukken worden digitaal aangeboden.

De commissie vergadert gemiddeld 24 keer per jaar op woensdagochtend. De benoemingsduur is vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met nog eens vier jaar.

Het profiel

  • je beschikt over een academisch denk- en werkniveau met bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding rechten;
  • je hebt ervaring met het behandelen van bezwaarschriften;
  • je beschikt over gedegen actuele kennis van het bestuursrecht, in het bijzonder van de Algemene wet bestuursrecht en van het omgevingsrecht;
  • je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • je hebt door opleiding en werkervaring een goed inzicht in de juridische vraagstukken die zich in een gemeente voordoen;
  • je hebt geen banden met het gemeentebestuur van Terneuzen en bent niet betrokken bij een in Terneuzen opererende (belangen)organisatie;
  • je hebt kennis van de gemeentelijke organisatie en de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen daarin.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt €175,- per hoorzitting en een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.

Informatie en sollicitatie
Stuur je sollicitatiebrief inclusief c.v. uiterlijk maandag 28 oktober 2019 naar Conny Missiaen (teamleider Bestuur en Interne Zaken) via c.missiaen@terneuzen.nl. Voor informatie over de inhoud van deze functie kun je ook terecht bij haar.