Profielschets lid Rekenkamercommissie Hulst en Terneuzen

De gemeenteraden van Hulst en Terneuzen zoeken een nieuw lid voor hun gezamenlijke Rekenkamercommissie.

logTNZlogoHULST

Inleiding

De gemeenteraden van Hulst en Terneuzen hebben sinds 1 januari 2014 een gezamenlijke rekenkamercommissie. Dit onafhankelijke orgaan speelt een belangrijke rol in het toetsen van de doeltreffendheid (effectief) van het beleid, en het doelmatig (efficiënt) en rechtmatig besteden van gemeentelijke middelen. Ze rapporteert hierover ook aan de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen. Het is één van de middelen voor de gemeenteraden om te kunnen controleren.

Samenstelling / werking
De rekenkamercommissie Hulst Terneuzen bestaat uit 3 externe leden. De commissie functioneert onafhankelijk en stelt zelfstandig zijn onderzoeksonderwerpen vast. Een begeleidingscommissie samengesteld uit 2 raadsleden van elke gemeente monitort, begeleidt en evalueert de rekenkamercommissie.  

De leden van de rekenkamercommissie worden door de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen benoemd. De raadsgriffier van Terneuzen is tot eind 2022 aangeduid als de ambtelijke secretaris van de rekenkamercommissie. Daarna zal zijn collega uit Hulst voor 3 jaar overnemen. Voor de ondersteuning van de genoemde begeleidingscommissie geldt de omgekeerde volgorde.

Wegens vertrek van de voorzitter van de rekenkamercommissie zijn de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen op zoek naar een nieuw lid. Na de benoeming van het nieuwe lid zal de rekenkamercommissie uit haar midden een kandidaat voorzitter voordragen.

De rekenkamercommissie kan besluiten (een deel van) de onderzoekswerkzaamheden, die trouwens niet altijd in de financiële sfeer moeten zitten, in de mate van het mogelijke zelf uit te voeren. In dat geval zal het onderzoek bij de externe leden neergelegd worden, indien nodig (bijvoorbeeld omwille van tijd of expertise) aangevuld met ingehuurde externe hulp.

Profiel
De rekenkamercommissie streeft naar een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis, professionaliteit en ervaringsdeskundigheid.

Daarbij is het hebben van de volgende kenmerken noodzakelijk:
-academische werk- en denkniveau bij voorkeur op juridisch, sociaal of ruimtelijk vlak
-zelfstandig en in team kunnen werken
-inzicht in structuur, processen, financiën en werking van een gemeente/ openbaar (duaal) bestuur
-bij voorkeur onderzoekservaring en/of begeleiden van onderzoek
-een goede analytische en objectieve geest
-onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente Hulst en Terneuzen
-affiniteit en kennis van het werkgebied van de Rekenkamercommissie
-maatschappelijke interesse en betrokkenheid
-goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
-sterke en positieve uitstraling
-daadkrachtig
-bij voorkeur geen cumul met andere rekenkamer(commissie)s

Van de kandidaten wordt gevraagd dat zij op geen enkele manier een bestuurlijke, ambtelijke of zakelijke band hebben met de gemeente Hulst of Terneuzen, d.w.z. geen lid zijn van een afdeling van een politieke partij of een door de gemeente gesubsidieerde instelling en geen directe relatie hebben met het college of de gemeenteraad. Wel moeten zij de nodige affiniteit en kennis hebben van het werkgebied van de Rekenkamercommissie, zijnde de gemeenten Hulst en Terneuzen en hun Nederlandse en Vlaamse buurgemeenten.

Vergoeding
Als vergoeding ontvangen de leden een vaste maandvergoeding.
De voorzitter ontvangt €300,- per maand. De overige leden €250,-.
Reiskosten worden vergoed conform de daarvoor in de gemeente Terneuzen geldende regels.
Eigen onderzoekswerkzaamheden worden vergoed conform een vast uurtarief.

Selectie
De selectiegesprekken vinden plaats met de begeleidingscommissie.

Benoeming
De uiteindelijke benoeming gebeurt door de gemeenteraden van de gemeente Hulst en Terneuzen, op aanbeveling van de begeleidingscommissie. Het betreft een benoeming voor drie jaar. Deze termijn kan 1 maal verlengd worden met nog eens drie jaar.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met c.v. kunt u uiterlijk tot 20 september 2021 richten aan de gemeente Terneuzen,  griffier@terneuzen.nl , t.a.v. dhr. J. de Jong. Wij vragen u bij onderwerp van de email aan te geven ‘vacature rekenkamercommissie Hulst-Terneuzen’.