Locaties en regels aanplakborden

Beleidsregels voor het plaatsen van reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden in de gemeente Terneuzen vastgesteld op 13 januari 2015

Algemene voorwaarden

 • De reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst binnen de bebouwde kom;
 • De borden mogen alleen rond lantaarnpalen worden geplaatst (dus niet rond verkeersborden, bomen e.d.);
 • De borden dienen tenminste 15 meter uit de straathoek geplaatst te worden.

Plaatsingsperiode

De borden mogen vanaf 9 april 2019 worden geplaatst maar moeten uiterlijk één week na de verkiezing zijn verwijderd.

Aantallen

Er mogen maximaal tien borden in de hoofdkern en vijf borden in de overige kernen geplaatst worden binnen de gemeente Terneuzen.

Toezicht en handhaving

 1. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen met betrekking tot de reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 2. De daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van deze nadere regels. Zij inspecteren regelmatig of de borden tijdig zijn verwijderd.
 3. Om het tijdig verwijderen van de borden in de hand te kunnen houden, geldt de volgende werkwijze;
 • op elk reclamebord / sandwichbord / driehoeksbord moet een contactpersoon met zijn telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering van het bord staan vermeld;
 • als de verplichte gegevens, genoemd onder a, niet op het bord staan vermeld, wordt het bord aangemerkt als zwerfafval en kan om die reden op kosten van de plaatser worden verwijderd;
 • indien de borden na de toegestane datum nog aanwezig zijn, wordt de overtreder schriftelijk gesommeerd om de borden te verwijderen. Worden de borden dan niet verwijderd, dan doet de gemeente Terneuzen dat op kosten van de overtreder.

 

Locaties aanplakborden

Terneuzen

 • Rondweg Dijkstraat
 • Sloelaan – Rooseveltlaan
 • Laan van Othene (voorheen Churchilllaan - Reuzenhoeksedijk)
 • Vliegende Vaart, kant Guido Gezellestraat
 • Beukenstraat – Dokweg
 • Zeldenrust – Vlietstraat
 • Axelsestraat – verlengde van Steenbergenlaan
 • Katspolderlaan – Michiel de Ruijtersingel

Hoek

 • Bernhardstraat – Julianastraat

Biervliet

 • Busstation

Zaamslag

 • Plein

Sluiskil

 • Baljuwlaan (ter hoogte van benzine station)

Sas van Gent

 • Westkade (tegenover promenade)
 • Papegeulestraat (ter hoogte van de overweg)

Westdorpe

 • Bernhardstraat/Molenstraat

Zandstraat

 • Zandstraat (voor buurthuis “De Straete”)

Philippine

 • Kasteelstraat (tegenover Gemeenschapscentrum 'De Kaaie')

Axel

 • Szydlowskiplein
 • Rooseveltlaan – John F. Kennedylaan

Koewacht

 • Kerkplein

Overslag

 • Keizersputstraat – Zuiddorpseweg

Zuiddorpe

 • Hoofdweg Noord – Sint Sebastiaanstraat