Algemene informatie

Kwartiermaker

Een van de eerste acties uit het uitvoeringsprogramma van het totaalplan binnenstad was het aanstellen van een kwartiermaker. Dit is begin april 2022 gebeurd. Erwin van Uil van TwynstraGudde is begonnen als kwartiermaker voor het totaalplan binnenstad. Hij is ook betrokken geweest bij het opstellen van het plan.

Erwin Uil

Ideeën voor de binnenstad

Mocht je ideeën of suggesties hebben die aansluiten bij en invuling geven aan het Totaalplan binnenstad Terneuzen mail ons dan of bel ons 0115 455000.

Bijeenkomsten en inloopspreekuren

(van zodra er bijeenkomsten en/ of inloopspreekuren worden georganiseerd lees je dit hier)

Vergroenen van de binnenstad

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen. Meer informatie vind je op deze pagina.

Logo vergroenen binnenstadRegiodeal logo

Binnenstad

We spreken over een totaalplan voor de binnenstad. Graag geven we duidelijkheid over welk gebied we met de binnenstad bedoelen. Dit is uiteraard breder dan alleen de wijk. Ook Java valt hieronder en een deel van de Kennedylaan. Zie het kaartje hieronder ter verduidelijking.

Afbakening strategische visie binnenstad