Algemene informatie

Kwartiermaker

Graag wil ik mij aan je voorstellen. Ik ben begonnen als Kwartiermaker Binnenstad, met als opdracht om verder invulling te gaan geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument Totaalplan Binnenstad. Mijn rol als kwartiermaker is tweeledig. Aan de ene kant geef ik invulling en daarmee ook uitwerking aan de ontwikkelzones (de projecten) uit het Totaalplan. Aan de andere kant maak ik een voorstel voor de organisatiestructuur om de ambities uit het Totaalplan uit te kunnen voeren.
Goed om te weten is dat ik werkzaam ben bij organisatieadviesbureau TwynstraGudde (gevestigd in Amersfoort), waarbij ik mij voornamelijk richt op herontwikkelingsopgaven. Daarbij werk ik graag aan opgaven waarbij ik deze van strategie naar uitvoering moet brengen.

Momenteel zijn we voor drie ontwikkelzones (Havenstraat-Noordstraat, Oostelijke kanaalarm en Cultuurkwartier) spelregels aan het opstellen voor de bebouwing en de openbare ruimte. Deze spelregels helpen om het Totaalplan voor de toekomst van de binnenstad van Terneuzen te kunnen realiseren.
Mocht je ideeën hebben rondom de uitwerking en invulling van het Totaalplan, dan zou ik het leuk vinden om kennis te maken en daar samen over in gesprek te gaan. Stuur mij een mailtje.

Erwin Uil

De inzet van de kwartiermaker wordt mede mogelijk gemaakt door Subsidie 2022 Flexibele inzet voor versnelling van de Zeeuwse woningbouwopgave van de provincie Zeeland.

prov Zeeland

 

Ideeën voor de binnenstad

Mocht je ideeën of suggesties hebben die aansluiten bij en invuling geven aan het Totaalplan binnenstad Terneuzen mail ons dan of bel ons 0115 455000.

Bijeenkomsten en inloopspreekuren

(van zodra er bijeenkomsten en/ of inloopspreekuren worden georganiseerd lees je dit hier)

Vergroenen van de binnenstad

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen. Meer informatie vind je op deze pagina.

Logo vergroenen binnenstadRegiodeal logo

Binnenstad

We spreken over een totaalplan voor de binnenstad. Graag geven we duidelijkheid over welk gebied we met de binnenstad bedoelen. Dit is uiteraard breder dan alleen de wijk. Ook Java valt hieronder en een deel van de Kennedylaan. Zie het kaartje hieronder ter verduidelijking.

Afbakening strategische visie binnenstad