Brief bewoners, pandeigenaren en ondernemers binnenstad

Terneuzen, 15 maart 2021

Onderwerp: Totaalplan binnenstad

Beste bewoner, pandeigenaar en ondernemer van de binnenstad,

De binnenstad van Terneuzen is volop in ontwikkeling. Dit biedt kansen en uitdagingen voor
de stad op het gebied van wonen, winkelen, horeca, cultuur, recreatie, openbare ruimte en
verkeer. Al deze functies komen samen in een binnenstad. Ze staan niet los van elkaar.
Ontwikkelingen op het gebied van wonen hebben bijvoorbeeld invloed op de openbare
ruimte en andersom. Omdat alles met elkaar samenhangt, willen we samen met u een
totaalplan maken voor de binnenstad van Terneuzen.

Totaalplan

De binnenstad van Terneuzen heeft dringend behoefte aan een stap vooruit. Dit begint wat
ons betreft met een goed verhaal waarin we met elkaar afspreken waar we naartoe willen
met de binnenstad. Én, met heldere en concrete stappen hoe we dit samen gaan realiseren.
Kortom een totaalplan met haalbare ontwikkelingen.

Geen dingen opnieuw doen

Er liggen al diverse plannen, ideeën, onderzoeken en initiatieven. Ook zijn er diverse
projecten in uitvoering. Denk hierbij aan de Kampanje of Nieuwstraat Zuid. Ook zijn we met
diverse partijen actief in gesprek, zoals de wijkraad Binnenstad-Java en de pandeigenaren in
de Denktank Vastgoed. We gaan dingen niet opnieuw doen, maar gaan verder met wat er al
ligt en in gang is gezet. We willen wél meer samenhang krijgen, nieuwe initiatieven
lostrekken en de samenwerking in de binnenstad stimuleren.

KuiperCompagnons en TwynstraGudde

Voor het maken van dit totaalplan hebben we bureau KuiperCompagnons in de arm
genomen. Zij werken daarin samen met TwynstraGudde. KuiperCompagnons is
gespecialiseerd in het maken van het verhaal van de binnenstad. Echter, we willen ook
haalbare resultaten. Dat is waar TwynstraGudde in gespecialiseerd is.

Plan van aanpak

KuiperCompagnons en TwynstraGudde hebben een plan van aanpak gemaakt om het
totaalplan te realiseren. Hierin zitten diverse momenten waarop ze met u van gedachten
willen wisselen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een groepsgesprek zijn, een individueel
gesprek of via een (digitale) inloopavond. Zodra we de planning weten, hoort u dit van ons.
Dit zal waarschijnlijk in april zijn. Uw mening is zeer belangrijk voor ons. Alleen samen
komen we tot een mooi totaalplan voor de binnenstad van Terneuzen.

Binnenstad

We spreken in deze brief over een totaalplan voor de binnenstad. Graag geven we
duidelijkheid over welk gebied we met de binnenstad bedoelen. Dit is uiteraard breder dan
alleen de wijk. Ook Java valt hieronder en een deel van de Kennedylaan. Ter verduidelijking
staat er ook een kaartje op de website.

Website

Wij hopen dat u betrokken wilt zijn bij het maken van dit totaalplan. Om u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden van wat er komende tijd staat te gebeuren, hebben we een
projectpagina op onze website gemaakt. Hier vindt u alle informatie over het totaalplan voor
de binnenstad van Terneuzen. Deze pagina wordt ook steeds bijgewerkt met de laatste
ontwikkelingen, zodat u altijd op de hoogte bent. De website is
www.terneuzen.nl/toekomstbinnenstad

Contactpersoon

Hebt u vragen over het totaalplan? Neem dan contact op met Petra de Vliegher
(projectleider), tel. 14 0115, of e-mail p.devliegher@terneuzen.nl.
Hebt u vragen over de leefbaarheid in de wijk? Neem dan contact op met Samantha
Strooband (wijkcoördinator), tel. 06-51980587 of e-mail: s.strooband@terneuzen.nl

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

hoofd afdeling Omgeving & Economie,
J.D. (Jaap) Scheele