Vergroenen

Binnenstad Terneuzen wordt groener

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen.

Logo vergroenen binnenstad

De oude binnenstad van Terneuzen heeft een erg steenachtig karakter. We zien mogelijkheden om op meerdere locaties verharding te verwijderen en groen toe te voegen. Vergroenen draagt bij aan verbetering van de leefomgeving op meerdere aspecten: verbetering van luchtkwaliteit, tegengaan van hittestress,  klimaatadaptatie en bevorderen van ontmoeting.

 

Vergroenen binnenstad Terneuzen 2021

Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het vergroenen van de binnenstad op zes locaties (zie enkele voorbeelden hieronder).

Vergroende locaties 2021

Vergroenen binnenstad Terneuzen 2022

In 2022 hebben we de binnenstad vergroend op twee locaties: Nieuwediepstraat/Nieuwediepstraat en Nieuwediepstraat/Vlooswijkstraat.

 

Vergroenen binnenstad Terneuzen 2023

Begin 2023 is de omgeving rond de Willibrordustoren vergroend. In de eerste helft van 2023 isook het pleintje aan de Dijkstraat vergroend. In de tweede helft van 2023 wordt het  Verbindingsplein (Klaassenstraat) vergroend.

 

Wandel langs de vergroende locaties in de binnenstad van Terneuzen

We hebben een wandeling van een half uur door de binnenstad van Terneuzen opgesteld langs alle vergroende locaties. De wandeling hebben we ook digitaal opgenomen in RouteYou: Vergroenen binnenstad Terneuzen

 

Denk mee!

We doen hierbij een oproep aan jullie om actief mee te denken voor een goede invulling van de gekozen locaties. Welke planten wil je graag in de buurt? Wat voor ideeën heb jij voor het vergroenen van de stad? Denk met ons mee!

Laat jouw reactie weten aan Samantha Strooband, de wijkcoördinator voor de binnenstad, per e-mail (s.strooband@terneuzen.nl). Liever een persoonlijk gesprek? Laat het ons gerust weten, dan komen we bij je langs.

 

Reacties en antwoorden

De reeds ontvangen reacties (en de antwoorden) tref je (geanonimiseerd) aan op deze pagina.

 

Regio Deal

Dit plan is een eerste aanzet voor het vergroenen en past binnen het totaalplan voor de toekomst van de binnenstad. We hebben hiervoor als gemeente subsidie gekregen vanuit de Regio Deal 'Brede welvaart in de regio' en dragen als gemeente zelf bij vanuit het budget 'Verknopen en Verkopen, naar een toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen'.

Regiodeal logo