Vergroenen

Binnenstad Terneuzen wordt groener

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen.

vergroenen

Denk mee!

De oude binnenstad van Terneuzen heeft een erg steenachtig karakter. We zien mogelijkheden om op meerdere locaties verharding te verwijderen en groen toe te voegen. Vergroenen draagt bij aan verbetering van de leefomgeving op meerdere aspecten: verbetering van luchtkwaliteit, tegengaan van hittestress,  klimaatadaptatie en bevorderen van ontmoeting.

Bewoners van de Burgemeester Geillstraat, Spuistraat en Smidswal hebben een uitnodiging gekregen om ideeën in te brengen voor het vergroenen van hun straten. De oproep om actief mee te denken heeft vele reacties opgeleverd.
Oproep aan alle binnenstadsbewoners: welke planten wil jij graag vlakbij jouw woning? Wat voor ideeën heb jij voor het vergroenen van de stad? Laat jouw reactie per e-mail weten aan de wijkcoördinator voor de binnenstad.

Reacties en antwoorden

De reeds ontvangen reacties (en de antwoorden) tref je hieronder aan.

Is het in Terneuzen toegestaan om een geveltuintje te maken? Zo ja, hoeveel cm mag dat dan voor de woning?

We hebben geen gemeentelijk beleid voor het toestaan van een geveltuintje. Op dit moment worden verzoeken die hiervoor binnenkomen per geval behandeld. In 2022 gaan we na of het mogelijk is om beleidsregels te maken voor het toestaan van een geveltuintje in Terneuzen.

Verzoek om laagblijvende boompjes te planten ter hoogte van Burgemeester Geillstraat 17 en 19 (locatie 1)

Vanwege de vele kabels en leidingen in het voetpad is het niet mogelijk om boompjes te planten in het plantvak ter hoogte van Burgemeester Geillstraat 17 en 19. Hieronder kan je zien waarvoor is gekozen op locatie 1.

Het zou wel wenselijk zijn dat als bijvoorbeeld de schilder de kozijnen komt schilderen dat hij zonder problemen of obstakels zijn stelling kan plaatsen.

Op elke locatie die we willen vergroenen in de binnenstad wordt er uiteraard rekening mee gehouden dat werkzaamheden aan de huizen mogelijk blijven. Ook dienen de gemeentelijke diensten nog steeds overal bij te kunnen.

Is het mogelijk om alle parkeerplaatsen in de binnenstad met waterdoorlatende bestrating (grasbetontegels) uit te voeren

Het eventueel toepassen van grasbetontegels hebben we in onderzoek voor de volgende fase van het vergroenen van de binnenstad. Hierover kunnen we nog geen uitsluitsel geven op dit moment.

Groene daken stimuleren

Dit idee nemen we mee voor de volgende fase van het vergroenen van de binnenstad.

Graag een leuke boom en een mooie plantenbak (waarop je eventueel kan zitten) (locatie 2)

Hieronder kan je zien waarvoor is gekozen op locatie 2. We gaan nog na of we er ook een zitgelegenheid bij kunnen creëren.

Is het mogelijk om het beheer van een plantvak over te laten aan de bewoners

Daar gaan we in eerste instantie niet vanuit. Er is ook budget geregeld voor het beheer en onderhoud van de extra plantvakken voor de komende 10 jaar.

reactie 1 met relatie tot vergroenen uit de visie van omwonenden van het Pastersbos: betreffende het plein met 3 monumenten nl.: De St. Willibrordustoren, het “klooster” en de pastorie. De aanblik van dit geheel is nu die van parking en niet van een ruimte binnen deze 3-eenheid. De parkeerplaatsen verwijderen en verplaatsen rechts van het klooster, alwaar nu een drassig veld ligt met belendend een paar speeltoestellen voor de kinderen, zou de aanblik aanzienlijk verbeteren. Voor de middels lantaarnpalen aangebrachte route vanaf de sluizen, zou dit voor de gebruikers van deze route (toeristen en dagjesmensen) veel aantrekkelijker worden i.p.v. tussen geparkeerde auto’s door te moeten wandelen om de mooie locaties (toren/klooster) de bekijken.

Het herinrichten van dit gebied (o.a. vergroenen) nemen we mee bij de verdere uitwerking en uitvoering van de route Noordstraat - sluizencomplex door de binnenstad.

reactie 2 met relatie tot vergroenen uit de visie van omwonenden van het Pastersbos: dan komen we achter de toren waar mensen het tableau komen bekijken. Meestentijds ligt dit plein (openluchtkerk-) er triest bij vanwege alle takken, bladeren, vogelpoep en verwaarloosde bestrating. Idee om deze bomen mooi te kandelaberen en zodoende overlast te verminderen en ook dit gedeelte aantrekkelijk te maken voor passanten (en bewoners)?

De buitenruimte van de Willibrordustoren wordt in 2022 aangepakt. Eerst ligt de focus op de binneninrichting van de Willibrordustoren.

 

Locaties om te vergroenen

locatie 1

locatie 2

locatie 3

We willen het vergroenen van deze drie locaties nog dit jaar uitvoeren!

 

Regio Deal

Dit plan is een eerste aanzet voor het vergroenen en past binnen het totaalplan voor de toekomst van de binnenstad. We hebben hiervoor als gemeente subsidie gekregen vanuit de Regio Deal 'Brede welvaart in de regio' en dragen als gemeente zelf bij vanuit het budget Verknopen en Verkopen.