Vergroenen

Binnenstad Terneuzen wordt groener

Woon jij in de binnenstad van Terneuzen? Dan mag je meedenken over het groener maken van de wijk. Vooruitlopend op de toekomstige plannen om de binnenstad grondig op te knappen, willen we samen met bewoners de wijk vergroenen.

Logo vergroenen binnenstad

De oude binnenstad van Terneuzen heeft een erg steenachtig karakter. We zien mogelijkheden om op meerdere locaties verharding te verwijderen en groen toe te voegen. Vergroenen draagt bij aan verbetering van de leefomgeving op meerdere aspecten: verbetering van luchtkwaliteit, tegengaan van hittestress,  klimaatadaptatie en bevorderen van ontmoeting.

 

Vergroenen binnenstad Terneuzen 2021 en 2022

Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het vergroenen van de binnenstad op zes locaties (zie enkele voorbeelden hieronder). Dat willen we ook dit jaar voortzetten op de volgende locaties: 1. Dijkstraat (pleintje Donze Visserstraat) - 2. Nieuwediepstraat/Nieuwediepstraat - 3. Nieuwediepstraat/Vlooswijkstraat. Het parkeerterrein tussen de Donze Visserstraat, Tholenstraat en Klaassenstraat willen we ook opnieuw inrichten én vergroenen. Hiervoor organiseren we in mei een bewonersavond. Uitnodiging volgt!

Vergroende locaties 2021

Denk mee!

We doen hierbij een oproep aan jullie om actief mee te denken voor een goede invulling van de gekozen locaties. Welke planten wil je graag in de buurt? Wat voor ideeën heb jij voor het vergroenen van de stad? Denk met ons mee!

Laat jouw reactie vóór 23 april 2022 weten aan Samantha Strooband, de wijkcoördinator voor de binnenstad, per e-mail (s.strooband@terneuzen.nl). Liever een persoonlijk gesprek? Laat het ons gerust weten, dan komen we bij je langs.

Flyer april 2022

 

Reacties en antwoorden

De reeds ontvangen reacties (en de antwoorden) tref je (geanonimiseerd) aan op deze pagina.

 

Regio Deal

Dit plan is een eerste aanzet voor het vergroenen en past binnen het totaalplan voor de toekomst van de binnenstad. We hebben hiervoor als gemeente subsidie gekregen vanuit de Regio Deal 'Brede welvaart in de regio' en dragen als gemeente zelf bij vanuit het budget 'Verknopen en Verkopen, naar een toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen'.

Regiodeal logo