Coronamaatregelen stembureaus

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, zijn er verschillende maatregelen genomen.

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Doe dit op de dag dat u gaat stemmen. De gezondheidscheck bestaat uit een aantal vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Moet u een van die vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan vragen we u om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden regelmatig schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.
Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal gaan? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. 

Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo’n machtiging heet ook wel een volmacht.

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand drie volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen twee. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kunt u in een aantal stemlokalen vervroegd stemmen. Dat is vooral voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.

Meer informatie