Beleidsregels voor het plaatsen van reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden in de gemeente Terneuzen

Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 13 januari 2015.

Algemene voorwaarden

  • De reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst binnen de bebouwde kom.
  • De borden mogen alleen rond lantaarnpalen worden geplaatst (dus niet rond verkeersborden, bomen e.d.).
  • De borden dienen tenminste 15 meter uit de straathoek geplaatst te worden.

Plaatsingperiode

Deze borden mogen vanaf 15 februari worden geplaatst, maar moeten uiterlijk één week na de verkiezing zijn verwijderd.

Aantallen

Er mogen maximaal tien borden in de hoofdkern en vijf borden in de overige kernen geplaatst worden binnen de gemeente Terneuzen.

Toezicht en handhaving

  1. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen m.b.t. de reclameborden / sandwichborden / driehoeksborden dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
  2. De daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van deze nadere regels. Zij inspecteren regelmatig of de borden tijdig zijn verwijderd.