Meldingsformulier stemopneming verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Na de verkiezingsdag van 15 maart gaan alle Zeeuwse gemeenten de uitslag voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschap op gemeenteniveau vaststellen.
Na vaststelling worden de processen-verbaal op gemeentepagina’s gepubliceerd. De verwachting is dat dit vanaf donderdagmiddag 16 maart of vrijdag 17 maart zal plaatsvinden.

Vanaf het moment dat de gemeenten de processen-verbaal van de stembureaus en het Gemeentelijk Stembureau |(GSB), de eventuele corrigenda en de digitale bestanden met uitslaggegevens hebben gepubliceerd op de gemeentelijke website, kan iedereen die dat wil vermoedens van fouten in de processen-verbaal van een stembureau of GSB melden bij het Centraal Stembureau (CSB).
De meldingen moeten gaan over (vermoedens van) fouten die het GSB kan corrigeren, dus fouten bij de stemopneming.

Meldingen over andere zaken, zoals bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het stemlokaal, kunnen alleen gedaan worden tijdens de zitting van het CSB waar de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. Die zitting vind plaats op 23 maart om 10.00 uur op het Stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg.

Criteria
  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
  • De melding moet gaan over iets dat de kiezer zelf heeft waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.”
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren.
Melding doen voor Provinciale Staten verkiezingen

U kunt een melding op drie verschillende manieren indienen:

Melding doen voor waterschapsverkiezingen

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen in Middelburg.

Tot wanneer kan ik een melding doen?

Het schriftelijk melden van fouten kan tot dinsdag 21 maart 10.00 uur (48 uur voor de zitting van het CSB op donderdag 23 maart 10.00 uur).