Ondersteuningsverklaring afleggen

Politieke partijen die deel willen nemen aan een verkiezing moeten in een aantal gevallen ondersteuningsverklaringen overleggen:

 1. als ze voor het eerst deelnemen aan de verkiezing; 
 2. bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 3. deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding / zonder partijnaam).
Hoe kom ik aan een ondersteuningsverklaring?

U krijgt een ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wil ondersteunen.

Wie kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen?

Alleen als u in de gemeente Terneuzen woont en kiesgerechtigd bent voor de gemeenteraadsverkiezing, kunt u een verklaring afleggen.

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas van de gemeente Terneuzen als u:

 • op 31 januari 2022 staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Terneuzen;
 • op 31 januari 2022 niet van het kiesrecht bent uitgesloten, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is;
 • op 16 maart 2022 achttien jaar of ouder bent;
 • op 31 januari 2022 de Nederlandse nationaliteit bezit of de nationaliteit van één van de EU-lidstaten bezit. Indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie:
 1. op 31 januari 2022 rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
 2. op 31 januari 2022 een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar ingezetene van Nederland was en beschikt over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel dan wel op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.
Wanneer en waar kan ik een ondersteuningsverklaring afleggen?

Vanaf 3 januari 2022 t/m 31 januari 2022 kunt u tijdens openingsuren van de publieksbalie een ondersteuningsverklaring afleggen.

Er is een aanvullende periode waarin partijen hun verzuimen kunnen herstellen te weten op 2 en 3 februari tussen 09:00 en 17:00 uur.

Moet ik een afspraak maken om een ondersteuningsverklaring af te leggen?

U kunt voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring zonder afspraak bij ons terecht. Wij verzoeken u wel om rekening te houden met de coronamaatregelen.

Hoe leg ik een ondersteuningsverklaring af?

U neemt de verklaring die u van de politieke partij ontvangt mee naar de publieksbalie. U zet in het bijzijn van de medewerker uw handtekening op de verklaring. U ontvangt het formulier terug van de medewerker en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering terechtkomt.

Wat moet ik meenemen?

U neemt mee:

 • de ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de politieke partij hebt gekregen;
 • een geldig identiteitsbewijs.
Hoeveel verklaringen mag ik afleggen?

U mag maar voor één partij één verklaring afleggen. Legt u er meer af? Dan worden al uw ondersteuningsverklaringen ongeldig.

Ronselen strafbaar

Het ronselen van de verklaringen is strafbaar: men mag geen beloftes of geld / giften aannemen of aanbieden in ruil voor een ondersteuningsverklaring. (artikel Z4, 2e lid Kieswet)

Het benaderen van personen in het stadhuis is niet toegestaan en wordt dan ook niet op prijs gesteld.