Stemmen per brief

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de post.

Stempluspas

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u de eerste envelop.
Daarin zit een gezondheidscheck en uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers.
Met deze stempluspas kunt u:

 • uw stem per brief uitbrengen
 • iemand machtigen om voor u te stemmen
 • zelf naar het stemlokaal gaan

Bewaar uw stempluspas goed.
Let op! Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Documenten om uw stem per brief uit te brengen

Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u de tweede envelop.
Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

 • een briefstembiljet;
 • een envelop voor het briefstembiljet;
 • een retourenvelop;
 • uitleg over het stemmen per brief.

Let op! Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw stem per brief uit te brengen nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik bij de Tweede Kamerverkiezing stemmen?

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u dus bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief uw stem uitbrengen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Deze maatregel is opgenomen in een wijziging van de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. Deze wetswijziging trad op 1 februari 2021 in werking.

Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

 • per brief stemmen;
 • een volmacht geven aan een andere kiezer;
 • stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021.
Wat moet ik doen om per brief te stemmen?

Volg deze stappen als u besluit per brief te stemmen:

 • Stembiljet invullen
  U vult het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft dus niet per se met rood. Als u een pen gebruikt, let u er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt, zodat er geen vlekken op het briefstembiljet komen.
 • Stembiljet in envelop doen
  U stopt het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop en sluit de envelop.
 • Stempluspas ondertekenen
  U ondertekent uw stempluspas.
 • Alle stukken in retourenvelop doen
  U stopt uw ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop. U plakt de retourenvelop dicht. Vervolgens kunt u deze envelop:
  • per post verzenden. Let op: zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.
  • geef uw briefstem af bij de publieksbalie in Terneuzen. Let op: dit kan tijdens de openingstijden van de balie.
Is het betrouwbaar om per brief te stemmen?

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat u op een betrouwbare manier per brief kunt stemmen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • U ontvangt de stempluspas apart van de rest van de documenten die u nodig heeft. Zo kunnen anderen niet zomaar uw stempapieren onderscheppen.
 • Als u uw briefstem per post verstuurt, krijgt deze na ontvangst door de gemeente een datumstempel. Dat gebeurt ook als u uw briefstem bij een gemeentelijk afgiftepunt afgeeft. Op die manier kan later worden gecontroleerd dat uw briefstem op tijd is binnengekomen.
 • De gemeente moet de ontvangen briefstemmen veilig opslaan.
Waar kan ik mijn stem per brief voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 afgeven?

U kunt uw briefstem per post versturen of afgeven bij de publieksbalie in Terneuzen.

Briefstem per post versturen

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.

Briefstem afgeven bij de publieksbalie in Terneuzen

De openingstijden van de publieksbalie zijn:

 • op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met woensdag 17 maart 2021 van 8.30 tot 16.30 uur
Hoe worden briefstemmen geteld voor de Tweede Kamerverkiezing 2021?

Een apart stembureau telt alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing die per brief zijn uitgebracht. Dit is het briefstembureau.  

Het tellen van de stemmen bestaat uit de volgende stappen.

 • Vooropening van retourenveloppen
  Het briefstembureau voert eerst de zogenoemde vooropening uit. Leden van het briefstemstembureau openen daarbij de retourenvelop en controleren de stempluspas door het uittreksel van het register van ongeldige stempassen te raadplegen. Komt het nummer van de stempluspas daar niet in voor, dan worden de echtheidskenmerken van de stempluspas gecontroleerd. Is dat ook in orde, dan wordt de (dichte) envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus gedaan.
 • Tellen van briefstemmen
  Het tellen van de briefstemmen die al zijn voor-geopend kan op woensdag 17 maart 2021 vanaf 07.30 uur beginnen. Dat begint door de stembus te openen. De tellingen vinden in het openbaar plaats in het stadhuis in Terneuzen.

  De voorzitter van het briefstembureau maakt de uitkomsten van de getelde briefstemmen niet openbaar vóór woensdag 17 maart om 21.00 uur. Het is immers niet de bedoeling dat kiezers die nog moeten stemmen, worden beïnvloed door de uitkomsten.
 • Veilig opslaan van stempapieren
  Als de tellingen klaar zijn, worden alle stempapieren verpakt, verzegeld en beveiligd opgeslagen. De zitting van het briefstembureau wordt dan geschorst tot 21.00 uur.
 • Voorlezen van uitkomsten
  Na 21.00 uur leest de voorzitter van het briefstembureau de uitkomsten voor. Dit kan uiteraard pas als alle briefstemmen geteld zijn. Belangstellenden kunnen dan eventueel bezwaar maken. Deze bezwaren neemt het briefstembureau op in het proces-verbaal. Daarna ondertekenen de briefstembureauleden het proces-verbaal.
Video: Briefstemmen voor 70-plussers
Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Uitleg over briefstemmen 70+ van de Rijksoverheid.

Telefonische informatielijn

U kunt ook bellen met de telefonische informatielijn 0800 – 1351. De telefonische hulplijn is te bereiken via 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).