Welke regels gelden voor het plaatsen van sandwichborden?

De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op woensdag 22 november 2023. De partijen die aan deze verkiezingen deelnemen, mogen vergunningsvrij tijdelijke borden ofwel sandwichborden plaatsen. Hierbij moet dan wel aan onderstaand gemeentelijk beleid worden voldaan.

Voorwaarden vergunningsvrij

  • De borden mogen alleen rond lantaarnpalen geplaatst worden, dus niet rond verkeersborden, bomen en dergelijke.
  • De borden moeten ten minste vijftien meter uit de straathoek geplaatst worden.
  • De borden mogen maximaal drie weken voor de verkiezingen geplaatst worden, dus vanaf 1 november. De borden moeten binnen één week na de verkiezingen verwijderd worden, dus voor 29 november.
  • Elke deelnemende partij mag maximaal tien borden in de hoofdkern Terneuzen en maximaal vijf borden in een andere kern plaatsen.
  • Op elk bord staat een contactpersoon met telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is.

Wat mag er niet?

In de gemeente Terneuzen mag u geen verkiezingsposters plakken op openbare voorwerpen en/of locaties die vanaf een openbare plaats zichtbaar zijn. Sinds enkele jaren plaatsen we geen aparte plakzuilen meer. Wij plaatsen bij de verkiezingen ook geen frames met spandoeken.

Adverteren

Daarnaast zijn politieke partijen vrij om buiten te adverteren op bestaande abri’s of digitale borden.