Wat houdt de reconstructie in?

In het kort: wat gaat er de komende maanden gebeuren voor de reconstructie van de Westkade?

Voor de oude kadeconstructie wordt een damwand geslagen. Op het terrein van Rosier wordt een ankerscherm van damwanden geslagen. Die worden met zogenaamde trekankers aan elkaar verbonden. De weg wordt verwijderd, een groot deel wordt ontgraven, de losinstalllatie gaat te zijner tijd van de oude kade af. Tot slot wordt de weg aangevuld en daar komt de nieuwe Westkade terug bovenop.